Recent Photos

Stamfar til Kennel Primigenia.

Korad N Dk Int Uch NV 02 04 DKK V 04 Robenhofs Ackebono Apache

MIN KJÆRE PATCHO: HØYT ELSKET - HØYT SAVNET.

29/6-98 - 7/7-05